Spremljaj nas: #Trikrog info@trikrog.si

Kaj je tisto,
kar nam je vsem isto?Odnos do stvari in odnos do ljudi. Odnos, ki pove kaj smo mi sami.